Můj styl výuky

Jako bonus ke svým lekcím nabízím detailní psané materiály, které každému studentovi individuálně zpracovávám již během hodiny a jež po lekci obdrží na e-mail jako studijní materiál. S materiály si vyhraji i z hlediska grafiky, která je pro mě neméně důležitá než kvalitní obsah, takže vás studium z nich bude bavit!
11b

Výhodou tohoto stylu je, že vnímáte…SLUCHEM, ZRAKEM a zároveň se můžete plně KONCENTROVAT na lekci bez horlivého zapisování poznámek. A to si mí studenti UŽÍVAJÍ! 😊

Od samého počátku lekce, zpravidla již během úvodní konverzace, začínám zaznamenávat detailní seznam slovní zásoby, často uvádím k mnoha výrazům i příkladové věty, aby si studenti zažili slovíčka v kontextu. Výsledkem je přehledný ucelený slovníček, z něhož je možné slovní zásobu nastudovat na další lekci.

Kdykoliv narazíme na novou, problematickou či zapomenutou gramatiku, detailně ji s vámi proberu. Z hlavy přehledně vyložím použití a uvedu příkladové věty pro lepší pochopení. Přehled opět získáte jako součást psaného materiálu.

Za dobu své lektorské praxe mám vypracované již stovky super materiálů s výkladem obsáhlé řady gramatických pravidel ve všech jazycích, které vyučuji. Dávám si záležet na tom, aby student vykládanou gramatiku skutečně pochopil a dokázal ji aplikovat v praxi, proto kromě samotného výkladu teorie přidávám i velké množství příkladových vět a v následujících lekcích gramatiku prohlubuji pomocí cvičení, která buď čerpám z kvalitních výukových webů, knih anebo si je v případě potřeby prostě sama vymyslím a cvičení vytvořím na míru.

Mým oblíbeným tématem je i výklad slov, která se českým studentům často pletou, jedná se o velmi oblíbenou aktivitu, při níž se společně zasmějeme, když zjistíme, kolik Čechů mluví např. v případě angličtiny takzvaně „Czenglish“ a jak vtipně to pak v určitých situacích vyzní. 😊

Rovněž na tuto část lekcí mám v zásobě stovky dvojic, případně většího množství slov/výrazů, které studentům činí potíže a v nichž často chybují. Mám zpracované i celé tematické okruhy, které se této problematice zvlášť věnují. Po probrání látky opět chystám souhrnné opakování ve formě překladů/doplňování/vysvětlování slov v daném jazyce…, při němž se slova zažijí a studenti je pak již při konverzaci používají správně.

Nedílnou součástí online lekcí je i čtení článků, které pak společně rozebereme při konverzaci. Případně uděláme doplňující cvičení na porozumění textu a v daném jazyce projdeme záludnou slovní zásobu. Čtení často volím jako doplňkovou aktivitu, pokud si student přeje probrat ucelený tematický okruh.

Slovní zásobu v textu, které student nerozumí, se snažím vysvětlovat zásadně v daném cizím jazyce, na další lekci opět připravuji procvičující aktivity na její upevnění. Často se jedná o definice v cizím jazyce, podle nichž student hádá dané slovo/slovní spojení. U pokročilejších studentů s lepšími vyjadřovacími schopnostmi se mi osvědčil i opačný způsob – popis daného výrazu vlastními slovy.

Vyzkoušejte lekci zdarma.

Zkušební lekce trvá 50 minut.

Za podstatnou část při studiu cizího jazyka považuji i audio a poslech rodilých mluvčích studovaného jazyka. Na základě přání studenta čas od času posloucháme písničky dle jeho žánrových preferencí, text písně si posléze rozebereme pasáž po pasáži a vysvětlíme nejasnosti.

Přijdou si na své i milovníci filmů, s nimiž sledujeme a následně zhodnotíme např. úryvek jeho oblíbeného filmu či seriálu na Netflixu či dalších platformách k tomu určeným.

Rozbor písní i filmů se mi velmi osvědčil, protože student má v podstatě pocit, že se neučí, ale dělá pro něj oblíbenou volnočasovou aktivitu, takže se v podstatě spíše baví a zároveň přijímá jazyk přirozenou formou přímo z úst rodilých mluvčích.

Na přání připravuji jako součást písemného materiálu domácí úkoly, případně chystám souhrnné opakování předchozí lekce jako úvodní aktivitu lekce následující. Opakování je přece jen matka moudrosti! 😊

Tak co? Zkusíte to se mnou? Bude mi potěšením být vaší průvodkyní na cestě za jazykovým poznáním! Uvidíte, že nebudete litovat! 😉

4

Chcete se se mnou učit

některý z výše zmíněných jazyků nebo využít dalších služeb?

Neváhejte mě kontaktovat a dohodneme se na termínu první zkušební lekce ZDARMA (50 minut), kde si navzájem sdělíme další podrobnosti, ukážeme si, jak by výuka probíhala a probereme vaše individuální požadavky.