Tlumočnické
služby

Potřebujete tlumočníka na speciální událost? Očekáváte návštěvu z ciziny?
1b

Chcete přetlumočit obchodní jednání či pouze komunikaci s příbuznými/přáteli ze zahraničí? Jsem zde pro vás! Přepínání z jazyka do jazyka už je vlastně takovým mým koníčkem! Vždy si dávám záležet na tom, abych co nejvíce zachovala původní myšlenku předávaného sdělení a obě strany byly spokojeny!

Ať už se jedná o tlumočení v rámci osobního setkání či pouze o Skype videokonferenci či telefonát, nic není problém! Ráda se přizpůsobím vašim osobním přáním a požadavkům!

Nabízím profesionální tlumočnické služby v následujících jazykových kombinacích:

ANGLIČTINA

ŠPANĚLŠTINA

ANGLIČTINA

ITALŠTINA

ANGLIČTINA

ČEŠTINA

ŠPANĚLŠTINA

ČEŠTINA

ITALŠTINA

ČEŠTINA

Mám za sebou tlumočení v různorodých sférách a na různě tematicky zaměřených akcích a událostech ve výše zmíněných jazykových kombinacích. Za cennou zkušenost považuji např. dlouhodobou spolupráci na bázi čeština/italština se společností, jež se zabývá výstavbou a servisem samoobslužných mycích boxů, či tlumočení v advokátní kanceláři pro italskou společnost, která obchoduje s mramorem.

Za svou kariéru jsem tlumočila např. pro tyto firmy:

Ceník překladů:

Tlumočení v rámci osobního setkání

800-1200 Kč/hod.

(dle náročnosti tématu)

Online tlumočení v rámci videokonference přes Skype/Zoom

700-900 Kč/hod.

(dle náročnosti tématu)

Překlady e-mailů/zpráv jako součást dlouhodobé komunikace s klientem

500 Kč/hod

Pozn.: V případě tlumočení v rámci osobního setkání si účtuji cestovné a čas strávený na cestě za vámi.

V případě zájmu o tlumočnické služby mě neváhejte kontaktovat a já vám sestavím cenovou kalkulaci na míru.

Chcete se se mnou učit

některý z výše zmíněných jazyků nebo využít dalších služeb?

Neváhejte mě kontaktovat a dohodneme se na termínu první zkušební lekce ZDARMA (50 minut), kde si navzájem sdělíme další podrobnosti, ukážeme si, jak by výuka probíhala a probereme vaše individuální požadavky.