O mně

Jmenuji se Eliška, ale mí studenti, se kterými udržuji velmi přátelský vztah, mě často oslovují familiárnějším Elis. 😊

1b

Získala jsem titul Bc. i Ing. v hlavním oboru Mezinárodní politika a diplomacie na FMV VŠE v Praze.

Na téže fakultě VŠE v Praze jsem během magisterského studia vystudovala i vedlejší specializaci Komerční jazyky se zaměřením na angličtinu, španělštinu a italštinu v obchodní praxi.

Díky svému hlubokému zájmu o románské jazyky jsem se rozhodla diplomovou práci sepsat v italském jazyce.

Během celého vysokoškolského studia jsem úzce spolupracovala s Katedrou románských jazyků FMV VŠE, s níž jsem se podílela na italské sekci projektu Mezinárodní dimenze v korporátní kultuře nadnárodních firem.

Získala jsem dva prestižní jazykové certifikáty na úrovni C1 – Cambridge English Certificate z angličtiny a Certificado Superior de Español de los Negocios z obchodní španělštiny.

Těsně před ukončením vysoké školy jsem měla možnost strávit nádherný půlrok v Mexiku, kde jsem na místní univerzitě Tecnológico de Monterrey, kampus Guadalajara studovala předměty týkající se mezinárodních vztahů, a to výhradně ve španělském jazyce.

V Mexiku jsem v rámci profesionální praxe získala stáž na místní Konzulární asociaci, pro niž jsem pořádala konzulární zasedání a byla v každodenním kontaktu se členy konzulárního sboru.

Mým druhým největším koníčkem, hned po studiu cizích jazyků, je dobrodružné cestování po celém světě s krosnou na zádech a objevování různorodých exotických destinací.“

Mám za sebou již téměř 10letou praxi s výukou cizích jazyků, přičemž zkušenosti mám jak s úplnými začátečníky, s pokročilými studenty různých zaměření (obchodní jazyky, specifická terminologie různých oborů atd.), tak s firemními kurzy a přípravou na maturitní/přijímací zkoušky.

Již 4 roky se věnuji výhradně výuce ONLINE přes Skype. Za praxi v online výuce jsem si vybudovala velmi originální styl výuky s poznámkami na míru pro každého studenta. Více o stylu výuky zde.

Neustále se vzdělávám v oblasti výuky na dálku, účastním se různých webinářů, workshopů a setkání s profesionály, kteří působí ve stejném oboru. Nedávno jsem byla dokonce požádána, abych udělala rozhovor na téma „Jak tvořit materiály během online hodiny“ pro server Digitální lektoři.

Kromě jazykových online kurzů pořádám i online školení na téma „Průvodce online světem výuky jazyků“ pro lektory jazykových škol a předávám tipy studentům, jak se efektivní a zábavnou formou naučit cizí jazyk.

Jsem obrovský jazykový nadšenec. Cizími jazyky doslova žiji, jedná se nejen o mou profesi, ale především největší koníček, kterému se ve zvýšené míře věnuji i ve svém volném čase. Kromě angličtiny, španělštiny, italštiny a francouzštiny, jimž jsem zasvětila svůj profesní život, studuji němčinu a portugalštinu.

Kromě lektorství se věnuji i překladatelské a tlumočnické činnosti v rámci různorodých oborů. Za svou kariéru v této oblasti jsem spolupracovala a stále spolupracuji s významnými společnostmi.

A co je pro mě v rámci mé profese to nejdůležitější? Velmi přátelský vztah s mými studenty, lekce, při nichž se společně zasmějeme, a neutuchající láska k mé práci, necháte se jí nakazit i vy? 😊

Chcete se se mnou učit

některý z výše zmíněných jazyků nebo využít dalších služeb?

Neváhejte mě kontaktovat a dohodneme se na termínu první zkušební lekce ZDARMA (50 minut), kde si navzájem sdělíme další podrobnosti, ukážeme si, jak by výuka probíhala a probereme vaše individuální požadavky.